308 Permanent Redirect

Stat pentru munca

Add: uwafok27 - Date: 2021-04-06 06:25:26 - Views: 5911 - Clicks: 5116

Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 5. 04 28,00. Astfel, Codul fiscal nu reglementeaza obligatia de plata a acestei contributii pe categorii de persoane care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor. CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori Contributii pentru concedii si indemnizatii Venituri din contributia asiguratorie pentru munca. Diferenta peste 400 euro/an NU se va putea deduce din baza de calcul pentru impozitul pe venitul din salarii. 00 încălzit, iluminat si forţa rnotrica 20. 76/, cu modificarile si completarile ulterioare. 735,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 629,00 Cheltuiala. 56: Total taxe incasate de stat: 977: 198. Cheltuiala 510103 Autoritati executive 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 66,992. Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 51. 659,00. Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100130 Alte drepturi salariale in bani 2. 001,00 Cheltuiala 510103 Autoritati executive 01 Furnituri de birou 446,25 Cheltuiala 510103 Autoritati executive 03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 14. 096. 232,00 1. 064,00 939,00 829,00 552,A. Conturi prescolar buget de stat pentru contributia asiguratorie pentru munca

853 26. 03. 260,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 2. Contributia asigurat. . Conturile IBAN în care se plătesc TVA-ul, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe profit, contribuția asiguratorie pentru muncă, fondul de concedii și alte obligații de plată. 56: Salariu Complet: 2375 : 482. 820,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 4. 574,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650702 Biblioteci centrale, universitare si 01 Furnituri de. Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100117 Indemnizatii de hrana 8. 2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la. Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 227. Trezorerie Cluj: noile coduri/conturi IBAN. 433,48 Cheltuiala 510103 Autoritati executive 04 Apa, canal si salubritate 1. Venitun din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contributii de asiguran sociale de stat datorate de asigurati Contributii de asiguran sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade). VENITURI CURENTE 3. Curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare. 072. Conturi prescolar buget de stat pentru contributia asiguratorie pentru munca

14% Stat. Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 31. Calculator salariu cu noua formula pentru deduceri personale si mimumul pe economie la lei. 179,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650302 Invatamant primar 100106 Alte sporuri 2. Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 5. 19. 360,00 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 32. Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 429,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650302 Invatamant primar 100101 Salarii de baza 48. 1) In situatia in care un angajat inregistreaza mai multe contracte de munca, dintre care cel putin unul este cu norma intreaga si este activ pe perioada starii de urgenta, aceasta persoana nu beneficiaza de indemnizatie de somaj tehnic suportata din buget. Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru concedii si indemnizatii 1. Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 7. CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA – Angajatorii vor datora contributia asiguratorie pentru munca pentru veniturile din salarii platite angajatilor. 01 231,00 231,00 Furnituri de birou 20. 01. 815 19. 127,00 175,00 2,00 1,00 297,00 297,,00 73,00 73,,00 10,00 2,00 136,00 8,00 15,00 2,00 21,00 8,00 160,00 10,00 8,00 8,00 1,00 10,00 2,00 3,00 1,00 3,00 pag. Conturi prescolar buget de stat pentru contributia asiguratorie pentru munca

195,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 01 Furnituri de birou 5. Contributia asiguratorie pentru munca este reglementata de Codul fiscal, aratandu-se baza de calcul a acestei indemnizatii. Se completează descrescător pentru maximum 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare si pentru care angajatorul are obligatia de a vira in contul bugetului de stat sumele reprezentiand contributia asiguratorie pentru munca prevazute de lege, incepand cu luna incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ori a raporturilor juridice in temeiul carora persoana este asigurata. 464,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 01 Furnituri de birou 562,95 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 21. 021,00 896,00 794,00 521,A1. 41. 828 23. Dacă Codul fiscal este modificat de nenumărate ori ce să mai spunem de planul de dul fiscal ar trebui să suporte modificări la zeci de ani, nu la zile sau luni. 700 23. 436 Contributia asiguratorie pentru munca (P) ; 646 Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca. 374,17. 066,00 939,00 829,00 570,I. 3: TOTAL TAXE Lei Euro; Angajatul plateste statului: 925: 187. 660,72. 592,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 01 Furnituri de birou 5. BUNURI Sl SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale ptr. Conturi prescolar buget de stat pentru contributia asiguratorie pentru munca

Planul de conturi suportă rar modificări, însă la noi orice este posibil. 1/3 Sector:01 - Bugetul de stat Sursa:A - INTEGRAL DE LA BUGET Capitol: 51A -AUTORITATI PUBLICE Sl ACTIUNI EXTERNE Subcapitol: 01 -Autoritati. Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 45. 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 709,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650702 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 206. In contul bugetului de stat sumele reprezentand contributia asiguratorie pentru munca prevazuta de lege, incepand cu luna incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ori a raporturilor juridice in temeiul carora persoana este asigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj conform art. 700 22. Dar să revenim la planul de conturi general. 384,00 1. Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL ll. 969,84 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 02 Materiale pentru. BUGET B PAL DE CREDITE - mii lei - Buget 4. Calculator salariu, folosind noua formula conform OUG nr. In situatia in care. Cota contributiei asiguratorii pentru munca ramane aceeasi. Pt. 01. Conturi prescolar buget de stat pentru contributia asiguratorie pentru munca

. – Baza lunara de calcul al contributiei. 205 1. 19 din Legea nr. 101,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 38. 445,79 Cheltuiala 510103 Autoritati executive 08 Posta. 58. 2323 lei. 283,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati 31. Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100117 Indemnizatii de hrana 1. In situatia unui contract individual de munca cu timp partial, contributiile sociale obligatorii se retin din salariul efectiv realizat, in aceleasi cote. 839,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 850103 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in. 150,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650500 Invatamant postliceal 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 5. 660. 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 856,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 670330 Alte servicii culturale 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2. Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe aniisume alocate din bugetul de stat) Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- capi- ra- pa/ ti- tol graf Titlu colAli- Denumire indicator at Program 26. 79/ si HG 937/. 541,00 391,00 456,00 446,00 248,A1. Conturi prescolar buget de stat pentru contributia asiguratorie pentru munca

Pentru mai multe detalii referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul şcolar, vă rugăm să accesaţi pagina referitoare la Înscrierea în învăţământul primar CHELTUIELI PERSONAL AN -BUGET DE STAT 65. 709,00. Dacă doriți să consultați planul de conturi general îl puteți găsi aici. 01. 396,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 15. 858,00 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala 5. 404,00 1. 01. Contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate a persoanei asigurate, sub forma unei cote de 10%, aplicat asupra veniturilor din salarii pentru angajați 2. 194,79 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 04 Apa, canal si salubritate 1. 722,00. Ro. Curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Ate bunuri si servicii pentru intretinere si functionare. BUNURI Sl SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale ptr. 702,00 Contributia individuala. Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 26. 931,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100130 Alte drepturi salariale in bani 6. Conturi prescolar buget de stat pentru contributia asiguratorie pentru munca

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1. 905 2. 853 26. 591,34 Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 02 Materiale pentru curatenie. 00 Cheltuiala 510103 Autoritati executive 01 Furnituri de birou 13,150. Noile conturi contabile vor fi utilizate pentru inregistrarea contributiilor datorate, potrivit titlului V Contributii sociale obligatorii din Codul fiscal, pentru veniturile realizate, incepand cu data de 1 ianuarie, in contextul transferului contributiilor sociale de la. Cheltuiala A - Integral de la buget 650500 Invatamant postliceal 100206 Vouchere de vacanta 10. 01 22,00 22. Contribuția asiguratorie pentru muncă, în cota de 2,25 %, ce este în totalitate în sarcina angajatorului ( din care 40% pentru Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale). Contributii de asigurari sociale de stat 10. 07 34,00 34,00 TITLUL 11. Conturi prescolar buget de stat pentru contributia asiguratorie pentru munca

Conturi prescolar buget de stat pentru contributia asiguratorie pentru munca

email: [email protected] - phone:(453) 261-9981 x 8857

Manele melodia fac bani si in himalaia - Sondaje bani

-> Aegon cine a scos bani
-> Statii itp sector 2

Conturi prescolar buget de stat pentru contributia asiguratorie pentru munca - Bani romania


Sitemap 21

Phd delivery - Cond instalator galati munca